Tarieven, vergoedingen en voorwaarden

Tarieven, Vergoedingen & Voorwaarden

Download de lijst van vergoedingen van zorgverzekeraars 2019

Voorwaarden

De voorwaarden kunt u via deze link downloaden.

Intake en eerste behandeling van 90 minuten € 75,-

Een intake bestaat uit een uitgebreid vraaggesprek met tong- en polsdiagnose en behandeling.

Vervolgbehandeling van 60 minuten € 65,-

Een vervolgbehandeling begint met een korte gesprek en daarna behandeling.

Aan het einde van de behandeling krijgt u voor behandelingen een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Gemaakte afspraken dienen 24 uur van te voren worden verzet of geannuleerd, anders worden kosten in rekening gebracht.

 

Wordt mijn behandeling vergoed?

Bij veel verzekeraars worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed onder de categorie Alternatieve Geneeswijzen. De mate van vergoeding hangt van uw polis af.

Het is belangrijk om te weten dat de vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, zoals alternatieve geneeswijzen, géén invloed hebben op uw eigen risico.

Erkend door BATC (Belangen Associatie Therapeut en Consument), de beroepsvereniging voor Paramedisch Natuurgeneeskundige Therapeuten die erkend wordt door de meeste zorgverzekeraars in Nederland.

Deze zorgverzekeraars vergoeden volgens de polisvoorwaarden (zie uw lijst BATC vergoedingen zorgverzekeraars 2019).

BATC beroepsregistratie nr. : BR-02130

AGB zorgverleners code : 90-049953
AGB praktijkcode : 90-58333

 

Geschillen

Klacht- en Tuchtrecht nr. : 1405.1722

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld.

Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via deze link downloaden. 

Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

Mocht u verdere vragen hebben of indien u een afspraak wenst te maken, neem contact op via de telefoon of per mail.

Email: info@ziyu.nl

Telefonisch: 06 24897189

Tijdens de behandelingen kan de telefoon helaas niet opgenomen worden en krijgt u de voicemail. Spreek dan uw naam en telefoonnummer duidelijk in en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.